FORÆLDREOPRÅB !!!!

Vi oplever en virkelighed, hvor vores børn i praksis ikke får den omsorg de har brug for. Daginstitutionerne er reduceret til opbevaring af børn, og at personalet ikke kan løfte opgaven med de vilkår, der er givet.

Den virkelighed som vi præsenterer, er yderligere dokumenteret af DR, psykologer, fagfolk, og forskere.

Der skal gøres noget NU!!

Vi vil ikke acceptere, at det politisk forslag om at indkalde til forhandlinger om minimumsnormeringer i dagtilbud, bliver nedstemt på Christiansborg. Vi vil ikke acceptere, at der ikke bliver gjort noget, for at vi igen trygt kan aflevere vores børn i dagtilbud.

Centrale pointer:

– Børn skal have mulighed for tilknytning til en voksen, så de er trygge og kan udvikle sig.

– Forældre skal kunne føle sig trygge ved at aflevere deres børn i institution.

Dette forudsætter at der er NOK pædagoger til at tage sig af børnene, at der er ordentlige arbejdsforhold og et godt arbejdsmiljø. BUPL har udstukket retningslinjer om anbefalede minimumsnormeringer. Det er politikernes ansvar at løse denne opgave, uanset om de befinder sig på statsligt eller kommunalt niveau.

MELD DIG IND I VORES FACEBOOKGRUPPE HER

Hvad mener vi med ‘minimumsnormeringer’?

“Vi er bevidste om, at normeringer på børneområdet er en kompliceret sag. Minimumsnormeringer medfører en række udfordringer, og deres effekt risikerer at blive formøblet, hvis vi ikke præciserer, hvad vi mener med dem.

Når vi læner os op ad minimumsnormeringer på en voksen til tre børn for vuggestue og en voksen til seks børn for børnehave, gør vi det ud fra en anerkendelse af det anbefalede minimum fra fagpersoner og eksperter på området. Dermed ikke sagt, at vi forventer, at disse rammer alene kan løse samtlige udfordringer i vores underbemandede institutioner, eller at de er realistiske uden øremærkede midler. De er et minimum, og vi imødeser som forældre allerhelst en definition, som bygger oven på den, vi ser andre steder.”

Læs artiklen i Information, hvor talsperson Stella Mia Sieling-Monas præciserer