Derfor skal du støtte os

Som forældre, bedsteforældre eller personale i en daginstitution, mærker vi virkelighedens barske vilkår i Danmarks daginstitutioner. Personalet gør deres yderste for at få passet ordentligt på vores børn med de ressourcer de har fået tildelt, men oftest er der ikke hænder nok – ikke engang til at trøste! Fagligheden går tabt mens vores børn står i tilknytningskø (forskernes udtryk). Virkelighed er blevet skildret af pædagogerne på de sociale medier og igennem BUPL i et desperat forsøg på at få flere hænder til børnene. Uden resultat. Fagfolk og specialister udtaler sig om, hvordan forholdene risikerer at få alvorlige konsekvenser for vores børn og dermed også vores samfund. Uden resultat. Vores opråb kommer i kølvandet på DRs dokumentar “Hvem passer vores børn”, hvor man får indsigt i den umulige opgave, det er at give vores børn tilstrækkeligt med omsorg og nærvær hele dagen med det få antal pædagoger og medhjælpere der er. Et par dage efter udsendelsen blev vist, blev forslaget om at diskutere minimumsnormeringer nedstemt af både siddende regering og Socialdemokratiet.

Her på siden prøver vi at samle meget af den dokumentation som skildrer problemet, da politikerne desværre har for travlt med at tale problemet ned, i stedet for at løse det.

DRs udsendelse “Hvem passer vores børn” fra 11. marts

Artikler

Dette er blot en liste og ikke et udtryk for politiske eller ideologiske holdninger

 Politiken, Debatindlæg fra 25. marts 2019
BUPL: Vi har ikke råd til, at politikerne presser dygtige ledere ud af daginstitutionerne

Skrevet af Eva Munck Immertreu - Formand for lederforeningen i BUPL

Citat fra artiklen:

“Over hele landet er der ledere i daginstitutionerne, som kæmper en daglig kamp for at få enderne til at nå sammen, så der er bedst mulig personaledækning hele dagen.”


“Og det er også Folketinget, der har vedtaget en budgetlov, som er så stram, at kommunerne underforbruger og ikke har mulighed for at planlægge budgetter for mere end et år ad gangen. “

Herningnyt.dk, Artikel fra 22. marts 2019
Forældre demonstrerer mod normeringer i daginstitutionerne

Skrevet af Martin Hove Thomsen

Citat fra artiklen:


Forældre landet over lægger an til en demonstration mod normeringer


HERNING »Det er nu, vi skal stå sammen! Vi skal gøre op med de dårlige normeringer i daginstitutionerne, der grænser til omsorgssvigt fra kommune og stat.« “

Arbejderen, Artikel fra 18. marts 2019
LANDSDÆKKENDE OPRÅB 6. APRIL: Forældre kræver bedre omsorg for deres børn

Skrevet af noc@arbejderen.dk

Citat fra artiklen:

“Siden dokumentarudsendelsen er reaktionerne eksploderet på de sociale medier, hvor forældre deler deres oplevelser under #hvorerderenvoksen. Forældrene kræver, at politikerne gør noget ved forholdene og sikrer bedre vilkår for børnene.”


“Så får man helt ondt i maven over at aflevere sit barn. Det er jo ikke, fordi pædagogerne er dårlige. Jeg har kæmpe respekt for dem og deres arbejde. De er fantastiske, men der er bare for få af dem, mener Marie Blønd. “

Limfjord Update, Artikel fra 20. marts 2019
Hvor er der en voksen?

Skrevet af Leon Sørensen

Citat fra artiklen:

“Årsagen til den landsdækkende demonstration skal findes i DR2-dokumentaren “Hvem passer vores børn?” der blev sendt for nyligt.
– Selvom det var et barskt syn, så mener vi, at det er vigtigt, at nogen tør fortælle sandheden om vores børns hverdag, og at vi forældre tør høre om den. Dette er vigtigt, hvis vi skal lykkes med at skabe en positiv forandring til fordel for børn, forældre og personale”

Kristelig Dagblads artikel fra 16. marts 2019 
Opråb fra bedsteforældre: Vi er bekymrede for det offentliges udpinte tilbud til småbørnsfamilier
Skrevet af
Barbara Palmer er psykolog og medlem af Bedsteforældrebølgen.

Citat fra artiklen:

“Sat på spidsen kunne en øget normering i vuggestue og børnehave nedbringe behovet for angstklinikker, ADHD-centre og andre børnepsykiatriske tilbud og gøde jorden for en skolegang med mindre kaos og uro.”

– Barbara Palmer i artiklen

Information, artikel fra 15. marts 2019
Debat: Hvis ikke småbørnsforældre organiserer sig, vil børnene tabe hvert eneste valg

Skrevet af Gry Inger Reiter

“Er man i selskab med småbørnsforældre, er der især ét emne, man bør undgå, hvis man ønsker en stemning af ubekymret hygge: forholdene i daginstitutionerne. Frustrationen over at aflevere ungerne i en institution, hvor der er alt for få voksne til at sikre, at dagen ikke bare bliver lang, men også god, er udbredt.”

– Gry Inger Reiter i artiklen

Politiken, debatindlæg fra 17. marts 2019
Viden om dagtilbuddenes kvalitet er ikke et enten-eller, men et både-og
Skrevet af Rådet for Børns Læring

“Vi skal helt indlysende sikre, at alle børn mødes af omsorgsfulde og nærværende professionelle voksne, som vil dem, har tid til dem, og som skaber de bedste betingelser for deres børneliv og videre udvikling. Spørgsmålet om kvalitet i dagtilbud er åbenlyst et spørgsmål om normeringer.”

“Kvalitet i dagtilbud handler om, at der skal være trygge, stimulerende pædagogiske læringsmiljøer med leg, børneperspektiver, gode interaktioner og børnefællesskaber, der fremmer børns kognitive, emotionelle og sociale kompetencer, inddrager børneperspektivet, og hvor der er tæt samarbejde med forældrene.”

Rådet for Børns Læring, fra debatindlægget
Politiken, Kronik fra 8. marts 2019
Pædagog: Jeg har sagt op. Efter 14 år som leder, kan jeg ikke længere forsvare det, der foregår

Skrevet af Tina Brandt, Pædagog og familierådgiver

Citat fra artiklen:

“Efter 14 år som leder af en vidunderlig børneinstitution giver jeg op. Jeg kan ikke længere forsvare de forhold, politikerne tvinger os til at byde børnene.”


“Gabet mellem det, politikerne tror og ønsker, der foregår i daginstitutionerne, og det, der rent faktisk foregår, bliver større og større.”


“Min påstand er, at normeringen udhules og er blevet det kontinuerligt i al den tid, jeg har arbejdet i daginstitutioner. Pædagogerne er godt nok ansat, men de er ikke til stede sammen med børnene, og når de er, har de fået betydeligt mere at se til. “

Fagbladet FOA, Artikel fra 19. oktober 2017
Børneforsker: Omsorg er vigtigere end læreplaner
Skrevet af Cathrine Saltbæk Tverskov, journalist

Citat fra artiklen:

“Det pædagogiske personale i vuggestuen ved godt, at omsorg er deres kerneopgave. Det har Thomas Gitz-Johansen erfaret under sit feltstudie. Men han mener ikke, at omsorg bliver prioriteret på den politiske dagsorden.”


“Den gode omsorg handler om langsomhed, ro og varme. Om ikke at skulle nå noget, men bare at være tilgængelig for barnet og nærværende i form af at sidde med barnet. Det pædagogiske personale skal selv være i ro og ikke være stresset, fordi det overføres til barnet,” siger Thomas Gitz-Johansen.