Forældreopråb!!

Vi oplever en virkelighed, hvor vores børn i praksis ikke får den omsorg de har brug for. Daginstitutionerne er reduceret til opbevaring af børn, og at personalet ikke kan løfte opgaven med de vilkår, der er givet.

Den virkelighed som vi præsenterer, er yderligere dokumenteret af DR, psykologer, fagfolk, og forskere.

CENTRALE POINTER

– Børn skal have mulighed for tilknytning til en voksen, så de er trygge og kan udvikle sig.
– Forældre skal kunne føle sig trygge ved at aflevere deres børn i institution.

Dette forudsætter at der er NOK pædagoger til at tage sig af børnene, at der er ordentlige arbejdsforhold og et godt arbejdsmiljø.

Derfor kæmper vi for minimumsnormeringer: 1 voksen til 3 børn i vuggestuen og 1 voksen til 6 børn i børnehaven, HELE DAGEN og i BØRNEHØJDE – læs uddybelsen her i artikel.

MELD DIG IND I KAMPEN – læs hvordan HER